Eko Serwis

Firma PARTNER IKA-90, w ramach kompleksowej obsługi klientów, proponuje pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z powstawaniem odpadów biurowych podczas używania materiałów eksploatacyjnych służących do wydruków tj. kartridży, atramentów i tonerów. W ten sposób, wspólnie z naszymi klientami, bierzemy udział w procesie ochrony środowiska.

Prawa i obowiązki posiadaczy tego typu odpadów reguluje ustawa z dnia 27.04.2001r. (Ustawa o odpadach), ustawie tej podlega każda firma i instytucja w Polsce. Posiadaczem odpadów jest, każdy kto faktycznie włada odpadami. Posiadaczem odpadów jest się do momentu gdy odpady te znajdują się w granicach jego nieruchomości.

Posiadacz odpadów od roku 2001 zobowiązany jest do:
- postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska,
- w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeśli jest to niemożliwe to odpady te należy unieszkodliwić.

Spełnienie tych warunków jest możliwe tylko przez firmy specjalistyczne, dlatego też aby rozwiązać naszym klientom problem odpadów współpracujemy z firmą ECO SERVICE z Bielan Wrocławskich. Firma nasza pośredniczy w skupie, recyklingu odpadów i utylizacji odpadów.

Usługę tę świadczymy tylko stałym klientom.

Wykonanie jej kończy się wydaniem klientowi karty odpadów, która jest podstawowym dokumentem informującym instytucje kontrolne o spełnieniu obowiązku ustawowego w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów po materiałach eksploatacyjnych. Więcej informacji www.ecomind.pl


Powrót
home    |    o firmie    |    oferta    |    grawer    |     kontakt    |     ekoserwis